2009 13/07

Ockuperade hus i Amsterdam

ockuperadehus

ockuperadehus1

ockuperadehus2

Har ni hört talas om ockuperade hus i Amsterdam? Husockupation är benämningen på den situation som uppstår då en byggnad tas över av personer utan formell besittningsrätt. Inom juridiken kallas detta ibland för ”besittningsrubbning” eller ”olaga intrång”. I Latinamerika, Asien och Afrika bor en växande del av befolkningen i självbyggen på ockuperade landområden, s.k. favelas. Också i Europa finns en ökad bostads- och lokalbrist, som tillsammans med höga hyror bildar den sociala bakgrunden till fenomenet.

I Nederländerna legaliserades husockupationerna i början av 1970-talet. Lagtexten anger bland annat följande skäl till att husockupation får förekomma:

  1. Ingen har bott i fastigheten under det senaste året
  2. Fastigheten har inte bytt ägare under det senaste året
  3. Fastigheten inte har något annat användningsområde, till exempel som lagerbyggnad.

(Källa: Wikipedia)

12 kommentarer

Kommentera

CommentLuv badge

copyright 2008-2009 29 kvadrat