2009 06/11

Dutch among lowest cannabis users in Europe

damp

(Bilden är lånad härifrån.)

Av någon konstig anledning tror många att Amsterdam är en stad där allting är tillåtet och har ibland en helt fel bild av hur det egentligen är här. På tal om det, så tänkte jag tipsa om en intressant artikel om användning av cannabis och marijuana – Dutch among lowest cannabis users in Europe.

Som bekant har Nederländerna en liberal narkotikapolitik. Den fick i stora drag sin nuvarande utformning år 1976. Då drogs den principiella skiljelinjen mellan ”soft drugs” och ”hard drugs”. Till ”soft drugs” räknar man cannabis, till ”hard drugs” – kokain, heroin, LSD mm.

Det finns verkligen mängder av olika coffeeshops (ställen där cannabis och hasch säljs och röks öppet) här i Amsterdam, en del är mysiga och fina, en del är väldigt flummiga, andra bjuder på hög musik och en aning speciell miljö.

Många tror dock att cannabis och hasch är legaliserade i Nederländerna, vilket är fel. De är inte fullt ut legaliserade utan tolereras under diskreta former! Förutom det så finns det en hel del regler som gäller i coffeeshops. ”Hard drugs” är precis lika illegalt som i andra länder!

Intressanta fakta:

– Ca 25 % av turister som kommer till Amsterdam besöker en coffeeshop, dessa turister orsakar mycket mindre problem än de som dricker alkohol. (källa)

– År 2011 kommer 43 av 228 coffeeshops i Amsterdam att stängas. Detta gäller de coffeeshops som ligger alldeles för nära grundskolor, avståndet bör vara längre än 25o meter. En av de coffeeshops som kommer försvinna är den berömda Bulldog, som ligger på Leidseplein. Orsaken – den ligger alldeles för nära Barlaeusgymnasiet. (källa)

30 % av narkomanerna i Amsterdam är utlänningar.

”I själva verket är antalet tunga missbrukare färre till antalet än vad som är fallet i många andra länder. Officiell holländsk statistik bedömer att antalet tunga missbrukare per 100 000 invånare ligger någonstans mellan 100 och 130, att jämföra med 125-175 för ”mönsterlandet” Sverige.” (källa)

– ”Trots att man lyckats hålla nere antalet tunga missbrukare är det narkomanernas förbättrade sociala situation som är den holländska politikens största framgång. De senaste sju åren har antalet dödsfall orsakade av droger i Amsterdam minskat från 73 till 39 per år. Dödligheten i stort är 0,5 % per år, vilket är en låg siffra internationellt.” (källa)

– ”Det kan också vara av intresse att notera att bland amerikanska gymnasieelever som tillfrågades 1984 uppgav hela 59 % att de någon gång prövat cannabis, medan endast 12% av de holländska ungdomarna sade sig ha gjort det.” (källa)

15 kommentarer

Kommentera

CommentLuv badge

copyright 2008-2009 29 kvadrat