2009 20/11

Ett nytt bindande klimatavtal – nu är det brådskande!

Amsterdamokt

God morgon! Dagen började med en Coldrex-drink och DN-läsning. Har ni läst om medborgarundersökningen inför klimatmötet i Köpenhamn, COP 15? (Drygt 4.000 människor, från 38 länder på sex kontinenter deltog i undersökningen. ) På torsdagen släpptes en rapport från medborgarkonsultationen och på wwviews.org finns varje lands svar redovisade. Här är några av dem:

”De svenska deltagarna vid medborgarkonsultationen anser att det är bråttom att skriva under ett nytt klimatavtal och kräver att Sverige skriver under vid COP 15. Majoriteten, 67 procent, är väldigt bekymrade över klimatförändringarna och tycker att länder som inte uppfyller sina åtaganden enligt avtalet ska straffas ”så hårt att inga fördelar kan uppnås genom att inte leva upp till antagande.”

”Mest oroade för klimathotet är befolkningen i Moçambique, Mali, Bangladesh och Malawi där 96-97 procent uppger sig vara väldigt bekymrade. Minst bekymrade säger sig japanerna och ryssarna vara, endast 11 respektive 13 procent uppges vara väldigt bekymrade.”

”Rapporten ”World Wide Views on Global Warming” visar att majoriteten av deltagarna i alla länder anser att det är brådskande med ett klimatavtal och att ett avtal bör slutas vid COP15.”

Jag tycker att det är helt fantastiskt att man har gjort en sådan global medborgarkonsultation och förhoppningvis kommer rapporten påverka de beslut som kommer fattas!

Similar Articles

En kommentar

Kommentera

CommentLuv badge

copyright 2008-2009 29 kvadrat